Điểm Lợi Ích Khi Đăng Kí Tài Khoản Để Mua Hàng

*Được mua hàng với giá ưu đãi (chỉ áp dụng cho khách hàng đã đăng kí TK online)  - Chương trình đang hoàn thiện

- Khi bạn có tài khoản tại asun. Trên web site sẽ có mục danh sách những sản phẩm giảm giá riêng cho bạn (không dành cho khách hàng không đăng kí TK)

*Được thưởng điểm khi mua hàng tại website - Chương trình đang hoàn thiện

- Khi bạn mua sản phẩm tại web asun. Mỗi sản phẩm bạn mua sẽ có một điểm thưởng khác nhau

- Khi tích lũy đủ điểm thưởng bạn có thể đổi lấy quà

*Được mua hàng bằng điểm thưởng - Chương trình đang hoàn thiện

- Khi tài khoản của bạn đã có điểm thưởng. Tại mỗi 1 Sản phẩm sẽ có thông tin "Giá điểm bán"

- Nếu bạn đủ điểm bạn sẽ được mua SP đó với Giá điểm bán trên SP

*Được tặng mã giảm giá  - Chương trình đang hoàn thiện

- Bạn có cơ hội đượng tặng phiếu mã giảm giá. Khi bạn điền mã giảm giá, bạn sẽ được hoàn lại % giảm giá trong mã trên tổng số tiền bán ra của SP đó

*Quản lý đơn hàng và điểm thưởng dễ dàng

- Bạn có thể quản lý đơn hàng và điêm thưởng 1 cách dễ đang khi đã có tài khoản để quản lý

- Nếu bạn không có tài khoản bạn sẽ không tích lũy được điểm thưởng; việc kiểm tra đơn hàng sẽ qua nhiều bước rất bất tiện

*Trở thành Khách Hàng Thân Thiết tại Website http://asun.vn ( quà thưởng tết, sinh nhật, hưởng mức giá ưu đãi,…)