Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 3D

   Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 3D

Bán và giao hàng bởi: Asun | Thương hiệu: Thương Hiệu Khác
   
    Mã sản phẩm: A5QUACOPTER
  • Giá:950,000 đ


Vui lòng chọn khu vực nhận hàng để tham khảo phí vận chuyển.

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 180 360

Chức năng: tiến tới/lùi, tác trái/phải, xoay trái/phải, lộn 3D 180 độ, lộn 360 độ

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 360

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 360

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 360

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 360

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 360

Máy Bay 4 Cánh Điều Khiển UFO Attop A5 Bay 3D - Nhào Lộn 360

Bộ SP gồm:

1 máy bay điều khiển

1 remote điều khiển

1 pin sạc

1 usb sạc

4 cánh thay thế

1 vit

1 sách hướng dẫn

Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận.