Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

   Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Bán và giao hàng bởi: Asun | Thương hiệu: Thương Hiệu Khác
   
    Mã sản phẩm: 368
  • Giá thị trường: 180,000 đ
  • Giá:99,000 đ
  • Tiết kiệm:81,000 VND (-45%)


Vui lòng chọn khu vực nhận hàng để tham khảo phí vận chuyển.

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Mẫu máy bay cảm ứng khi phát hiện vật cản ở bên dưới và tự động bay lên.

Bạn có thể đưa tay ra để quả cầu tự cảm ứng và bay lên

Trò chơi rất dễ sử dụng

 

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Quả Cầu Cảm Ứng Bay Phát Sáng Đèn Led 368

Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận.