Xe Tank Điều Khiển Từ Xa Mini 8020 Độc Đáo Leopard 2A7

   Xe Tank Điều Khiển Từ Xa Mini 8020 Độc Đáo Leopard 2A7

Bán và giao hàng bởi: Asun | Thương hiệu: Thương Hiệu Khác
   
    Mã sản phẩm: 8020
  • Giá:260,000 đ


Vui lòng chọn khu vực nhận hàng để tham khảo phí vận chuyển.

Xe Tank Điều Khiển Từ Xa Mini 8020 Độc Đáo Leopard 2A7

Sóng Radio

Chức năng : tiến tới / lùi - rẻ trái / phải, đèn led

Xe Tank Điều Khiển Từ Xa Mini 8020 Độc Đáo Leopard 2A7

Sóng Radio

Chức năng : tiến tới / lùi - rẻ trái / phải, đèn led

Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận.