Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

300,000 đ  249,000 đ
Tiết kiệm: 51,000 VND (-17%)
Tồn: 1 sản phẩm
Mã sản phẩm: 4567
Gian hàng: Asun
Thương hiệu: Thương Hiệu Khác
+

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Chức năng: có thể biến hình thành nhiểu kiểu: khủng long, người máy, sư tự, hổ,  xe cào, xe cẩu,...

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567

Robot Biến Hình Transformer Nhiều Kiểu 4567