Máy Bay Điều Khiển và Cảm Biến 5 chiều JJRC H56 Đỏ Tự Giữ Độ Cao

Mã sản phẩm: H56R
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 3990
Màu sắc/ Option
One size
Máy Bay Điều Khiển và Cảm Biến 5 chiều JJRC H56 Đỏ Tự Giữ Độ Cao

Máy Bay Điều Khiển và Cảm Biến 5 chiều JJRC H56 Tự Giữ Độ Cao 

Máy Bay Điều Khiển và Cảm Biến 5 Chiều JJRC H56

Các tính năng đặc biệt:

- Giữ độ cao

- 3 cách để cất cánh: điều khiển từ xa, ném để bay, lắc tay để bay

- 2 cách điều khiển: điều khiển từ xa và cảm biến tay điều khiển

- Cảm biến 5 chiếu: 4 chiều 4 bến, và 1 chiều từ dưới lên

- Chế độ không đầu

- Tự động cất cánh và hạ cánh

- Nhào lộn 360

- Tốc độ nhanh chậm

- Đèn led

SP bao gồm: máy bay, remote, pin sạc, usb sạc, 2 cánh thay thê

Máy Bay Điều Khiển và Cảm Biến 5 chiều JJRC H56 Tự Giữ Độ Cao 

Máy Bay Điều Khiển và Cảm Biến 5 Chiều JJRC H56

Các tính năng đặc biệt:

- Giữ độ cao

- 3 cách để cất cánh: điều khiển từ xa, ném để bay, lắc tay để bay

- 2 cách điều khiển: điều khiển từ xa và cảm biến tay điều khiển

- Cảm biến 5 chiếu: 4 chiều 4 bến, và 1 chiều từ dưới lên

- Chế độ không đầu

- Tự động cất cánh và hạ cánh

- Nhào lộn 360

- Tốc độ nhanh chậm

- Đèn led

SP bao gồm: máy bay, remote, pin sạc, usb sạc, 2 cánh thay thê