Đầu tiên, Bạn chọn danh mục sản phẩm cần mua

Tiếp theo, Chọn Sản phẩm Bạn thích và chọn nút Mua Ngay

Tiếp tục Click nút Chọn Mua Ngay một lần nữa

Sau đó Click vào nút Tiếp Tục

Nếu Bạn đã có Tài Khoản vui lòng nhập thông tin Tài Khoản vào

Sau đó chọn nút Tiếp Tục

Hoặc Tạo nhanh Tài khoản nếu Bạn chưa ĐK Tài khoản

Và chọn Tiếp tục

Hoặc Bạn chỉ cần nhập Số điện thoại của mình. Không cần đăng kí tài khoản

Sau đó chọn Tiếp tục

Sau khi Nhập Số điện thoại bạn vui lòng nhâp thông tin TênĐịa chỉ giao hàng

Và chọn Tiến hành thanh toán

Cuối cùng Bạn chọn nút Đặt hàng để hoàn tất tanh toán!

Hệ thống thông báo Bạn đã đặt hàng thành công!

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Điện Thoại

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Nhiều Sản Phẩm

Hướng Dẫn Quy Trình Bỏ Một Sản Phẩm Trong Đơn Hàng Đã Đặt

Hướng Dẫn Quy Trình Chọn Size và Số Lượng Sản Phẩm

Hướng Dẫn Kiểm Tra Phí và Thời Gian Giao Hàng

Hướng Dẫn Quy Trình Kiểm Tra Đơn Hàng Đã Đặt