Bạn muốn đặt hàng nhiều Sản phẩm trong một Đơn hàng

Bạn chỉ cần chọn Sản Phẩm mình muốn mua và chọn nút Thêm vào giỏ hàng

Tương tự như vậy Bạn cũng sẽ chọn những Sản Phẩm khác và chọn Thêm vào giỏ hàng

Và tất cả Sản phẩm Bạn thêm vào giỏ hàng sẽ hiện lên tại góc trên bên phải màn hình như hình bên dưới khi bạn rê chuột vào

Sau đó bạn Click chọn vào Giỏ hàng của bạn hoặc Hoàn tất thanh toán để tiến hành thanh toán

và các bước tiếp theo bạn thực hiện giống như Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Web

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Điện Thoại

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Web

Hướng Dẫn Quy Trình Bỏ Một Sản Phẩm Trong Đơn Hàng Đã Đặt

Hướng Dẫn Quy Trình Chọn Size và Số Lượng Sản Phẩm

Hướng Dẫn Kiểm Tra Phí và Thời Gian Giao Hàng

Hướng Dẫn Quy Trình Kiểm Tra Đơn Hàng Đã Đặt