Bỏ qua các thao tác hướng dẫn ban đầu.

Tại mục Sản phẩm bạn muốn mua để chọn Size cho Sản phẩm đó Bạn chỉ cần Click chuột như hình sau:

Mục size sẽ hiện ra và ta chỉ cần chọn size phù hợp

Trường hợp Bạn muốn mua số lượng nhiều Sản phẩm vui lòng Click chọn như sau:

Sau đó chọn số lượng muốn mua và nhấn Thêm vào giỏ hàng

Tương tự với các Sản phẩm khác

Và Giỏ hàng của bạn sẽ nằm trong mục giống như hình sau:

Sau đó bạn chọn Tiếp tục và tiến hành thanh toán như các bước ở phần Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Web

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Web

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Điện Thoại

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Nhiều Sản Phẩm

Hướng Dẫn Quy Trình Bỏ Một Sản Phẩm Trong Đơn Hàng Đã Đặt

Hướng Dẫn Kiểm Tra Phí và Thời Gian Giao Hàng

Hướng Dẫn Quy Trình Kiểm Tra Đơn Hàng Đã Đặt