Bình thường sau khi hoàn tất đơn hàng đã đặt, một thông báo xuất hiện đặt hàng thành công, trong đó có kèm theo Mã đơn hàng, Bạn vui lòng ghi lại hoặc nhớ Mã đơn hàng để tiện việc Kiểm tra đơn hàng của mình khi cần đến

Bạn muốn kiểm tra đơn hàng của mình, Bạn chỉ cần nhớ Mã đơn hàng

Sau đó vào mục Kiểm tra đơn hàng như hình bên dưới

Mục thông tin đơn hàng sẽ hiện ra. Bạn vui lòng nhập địa chỉ Email Mã đơn hàng của mình vào

Sau đó Click chọn Xem Thông Tin để kiểm tra

Một Bảng thông tin chi tiết về đơn hàng sẽ hiện ra. Bạn có thể biết được đơn hàng của mình Đang xử lý, Đã tiếp nhận, hay Đang giao hàng,.. sẽ hiện ra ở mục tình trạng

Tuy nhiên sẽ Thuận tiện hơn nếu Bạn đã có Tài khoản asun. Bạn chỉ cần đăng nhập Tài khoản asun của mình

Khi đó Bạn chọn mục Kiểm tra đơn hàng thì tất cả đơn hàng của bạn sẽ hiện ra, chúng ta không phải nhập Mã đơn hàngEmail

Khi bạn chọn vào nút chi tiết, tất cả các sản phẩm trong đơn hàng đó sẽ hiện ra.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Điện Thoại

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Hàng Qua Web

Hướng Dẫn Quy Trình Đặt Nhiều Sản Phẩm

Hướng Dẫn Quy Trình Bỏ Một Sản Phẩm Trong Đơn Hàng Đã Đặt

Hướng Dẫn Quy Trình Chọn Size và Số Lượng Sản Phẩm

Hướng Dẫn Kiểm Tra Phí và Thời Gian Giao Hàng