4X Jx Servo Pdi-Hv2060Mg 60Kg Mô-Men Xoắn Kỹ Thuật Số 180 Mô-Men Xoắn Cao Cho Mô Hình Rc

Mã sản phẩm: 1164149
Trọng lượng: 0.888 kg
Lượt xem: 223
Màu sắc/ Option
One Size
Hàng nước ngoài
Đặt hàng và thanh toán hôm nay: Giao hàng dự kiến từ 25-07-2019 đến 16-08-2019
4X Jx Servo Pdi-Hv2060Mg 60Kg Mô-Men Xoắn Kỹ Thuật Số 180 Mô-Men Xoắn Cao Cho Mô Hình Rc4x JX Servo PDI-HV2060MG 60KG High Torque 180° Digital Servo for RC Model

Description:


Brand: JX Servo
Item: PDI-HV2060MG
Dead band: 4μs    1520μs / 330hz  
Max PW:650-2350us ,180° compatible (don't exceed max PW)
Standard PW: 850-2150us
Motor: High quality core motor
Operating Voltage: DC 6.0V-7.4V
Operating Temperature Range: -20 — + 60°C
Operating Speed: (6.0V) 0.15 sec/60°
Operating Speed: (7.4V) 0.13 sec/60°
Stall Torque: (6.0V)  48kg.cm
Stall Torque: (7.4V)  62kg.cm
Dimensions: 65.8X30X57.4mm
Weight: 200g
Bearing: 2BB
Connector Wire Length: JR 265mm

Feature:

High-performance and high-torque standard digital servo.
High-precision metal gear.
Dual ball bearing.

Package included:

4 X JX Servo PDI-HV2060MG Servo
4 X Accessories bag