6Dof Snam1100 Hợp Kim Cứng Diy Cánh Tay Robot Với 4 Chiếc Mg996R Servo 2 Chiếc Mg90S Servo

Mã sản phẩm: 1257248
Trọng lượng: 0.335 kg
Lượt xem: 165
Màu sắc/ Option
One Size
Hàng nước ngoài
Đặt hàng và thanh toán hôm nay: Giao hàng dự kiến từ 27-07-2019 đến 18-08-2019
6Dof Snam1100 Hợp Kim Cứng Diy Cánh Tay Robot Với 4 Chiếc Mg996R Servo 2 Chiếc Mg90S ServoManual: Click here


Feature
6DOF SNAM1100 Robot Arm with 4 Pcs MG996R Servo 2Pcs MG90S Servo
Hard alloy improve the ability of anti-curvature
With MG996R servo and MG90S servo
Arm joint with ball bearing
All steel Pedestal will be more stable.
You can DIY sucker gripper or others


Package
1x Robot Arm parts
4x MG996R servo
2x MG90S servo