Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo Robot 816B-53 Bằng Kim Loại

Mã sản phẩm: 816B53
Lượt xem: 1728
Màu sắc/ Option
One size
Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo Robot 816B-53 Bằng Kim Loại

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo Robot 816B-53 Bằng Kim Loại​ Iron Commander

Bộ SP có nhiều linh kiện lắp ráp được thiết kế bằng kim loại

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo Robot 816B-53 Bằng Kim Loại

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo Robot 816B-53 Bằng Kim Loại

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo Robot 816B-53 Bằng Kim Loại

Là bộ SP mang tính chất giáo dục, Giúp trẻ phát triển tư duy và khả năng sáng tạo cũng như sự kiên nhẫn để hoàn thành, hoàn thiện SP đó

Tăng sự khéo léo và sự tập trung

Đặc tính sản phẩm

- Tuổi 8+

- Số bộ phận: 135 Pcs

- Bao gồm các dụng cụ

- Hướng dẫn thi công trên hộp

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo 816B-20 Bộ 3 Xe Đua

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo 816B-20 Bộ 3 Xe Đua

Bộ Lắp Ráp Đồ Chơi Sáng Tạo 816B-20 Bộ 3 Xe Đua