Cá mập mini Điều Khiển Từ Xa 3310B

Mã/SKU: 3310B
Lượt xem: 944
Màu sắc/ Option
One size
Cá mập mini Điều Khiển Từ Xa 3310B

Cá mập mini Điều Khiển Từ Xa 3310B

Chức năng: tiến, trái, phải. Remote có thể chống nước

Bộ sp gồm: cá điều khiển + remote sạc + USB sạc + Hướng dẫn

Cá mập mini Điều Khiển Từ Xa 3310B

Chức năng: tiến, trái, phải. Remote có thể chống nước

Bộ sp gồm: cá điều khiển + remote sạc + USB sạc + Hướng dẫn