Các điện cực cho máy ghép nhiệt hạch FSM-40R24

Mã sản phẩm: FSM-40R24
Lượt xem: 28
Màu sắc/ Option
One size
Các điện cực cho máy ghép nhiệt hạch FSM-40R24

Thương hiệu Fusion Splicer's
 Fusion Splicer Model No. 
Loại điện cực
 Fujikura  
 FSM-40R24
 
 E140
 FSM-40S
 FSM-40S-B
 FSM-40-F
 FSM-40-PM
 FSM-10S (15S CÙNG)
 FSM-30S
 FSM-20R
 EL-309
 FSM16R
 FSM-30RB / 12
 FSM-50S / 50R
 EL-50
 FSM-60S / 60R
 
 
 
 
 SUMITOMO 
 
 
 
 S-174
 EL-174
 S182PM, S182PM-H
 EL-176
 S182A, S182K
 S175V200 (S198 CÙNG)
 S176CF, S176CR, S176LP
 S177
 EL-177
 S199M
 EL-199
 S199S
 INNO
 YPE-65M12 (T-62 THE SAM)
 EL-65
 LOẠI-65 MB
 TYPE-45M, TYPE-45S
 LOẠI-37
 EL-37
 LOẠI-HSB
 LOẠI-PM
 EL-36
 LOẠI-36
 LOẠI-39
 EL-39
 LOẠI-66