Cần Câu Hai Khúc Shimano Cruzar AX 2902 Xanh Dương 2m7 Chính Hãng

Mã sản phẩm: SCAB902
Lượt xem: 7125
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Hai Khúc Shimano Cruzar AX 2902 Xanh Dương 2m7 Chính Hãng

Chiều dài: 2m7.

Chịu lực: 12-25 lb (5.4-11.3kg).

Số khúc: 2.

Chiều dài mỗi khúc: 145 cm.

Chiều dài: 2m7.

Chịu lực: 12-25 lb (5.4-11.3kg).

Số khúc: 2.

Chiều dài mỗi khúc: 145 cm.