Cần Câu Hai Khúc Thiên Mã Okoku 2m7 - Cần Câu Cá Chính Hãng

Mã sản phẩm: TMKK2702
Lượt xem: 2287
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Hai Khúc Thiên Mã Okoku 2m7 - Cần Câu Cá Chính Hãng

Loại cần câu: Cần câu máy đứng.

Chất liệu: Hỗn hợp Carbon.

Chiều dài cần: 2m7.

Số khúc: 2.

Trọng lượng cần: 290 gram.

Đọt: 2 mm.

Chịu chì: 90 - 120 gram.

Độ dài khi rút ngắn: 135 cm.

Thương hiệu: Thiên Mã Fishing Sport. ( Việt Nam).

Sản phẩm được gia công tại Trung Quốc.

Loại cần câu: Cần câu máy đứng.

Chất liệu: Hỗn hợp Carbon.

Chiều dài cần: 2m7.

Số khúc: 2.

Trọng lượng cần: 290 gram.

Đọt: 2 mm.

Chịu chì: 90 - 120 gram.

Độ dài khi rút ngắn: 135 cm.

Thương hiệu: Thiên Mã Fishing Sport. ( Việt Nam).

Sản phẩm được gia công tại Trung Quốc.