Cần Câu Máy Đứng Hai Khúc Daiwa Emblem Max Lure 2m1- Cần Câu Cá Loại Tốt

Mã sản phẩm: EMX702MHS-Đ
Lượt xem: 1141
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy Đứng Hai Khúc Daiwa Emblem Max Lure 2m1- Cần Câu Cá Loại Tốt

Chiều dài: 2m1

Xuất xứ: Việt Nam

Phù hợp với câu lure

Số khúc: 2.

Chịu chì: 50 gram

Chịu tải: 12-25lb ~~ 6-11kg

Chiều dài: 2m1

Xuất xứ: Việt Nam

Phù hợp với câu lure

Số khúc: 2.

Chịu chì: 50 gram

Chịu tải: 12-25lb ~~ 6-11kg