Cần Câu Máy Hai Khúc Abu Garcia Salty Fighter Seabass 2m7 - Chính Hãng SFSS902MH

Mã/SKU: SFSS902MH
Lượt xem: 2496
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Máy Hai Khúc Abu Garcia Salty Fighter Seabass 2m7 - Chính Hãng SFSS902MH

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Abu Garcia.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Loại cần câu: Cần bọng, máy đứng.

Chất liệu: Carbon 98 %.

Chiều dài cần: 2m7

Khoen: Fuji.

Pad máy: Fuji.

Chịu lực: 10 - 20 lb ; 4.5 - 9.0 kg.

Chịu mồi: 3/4 - 1 1/2 Oz; 21 - 42 gram.

Action: Medium Heavy.

Trọng lượng cần: 217 gram.

Đường kính ngọn: 2.3mm.
Đường kính gốc: 14.1mm.

Chiều dài khi rút ngắn: 141 cm.

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Abu Garcia.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Loại cần câu: Cần bọng, máy đứng.

Chất liệu: Carbon 98 %.

Chiều dài cần: 2m7

Khoen: Fuji.

Pad máy: Fuji.

Chịu lực: 10 - 20 lb ; 4.5 - 9.0 kg.

Chịu mồi: 3/4 - 1 1/2 Oz; 21 - 42 gram.

Action: Medium Heavy.

Trọng lượng cần: 217 gram.

Đường kính ngọn: 2.3mm.
Đường kính gốc: 14.1mm.

Chiều dài khi rút ngắn: 141 cm.