Cần Câu Máy Hai Khúc Accuz Charm 1m8 - 602 Chính Hãng Phổ Thông

Mã/SKU: ACM602
Lượt xem: 4506
Màu sắc/ Option
1m8
Cần Câu Máy Hai Khúc Accuz Charm 1m8 - 602 Chính Hãng Phổ Thông

Độ dài cm

Số khúc

Trọng lượng(gram)

Độ dài khi rút ngắn (cm)

Độ chịu chì(gram)

180

2

289

90

40 - 80

210

2

304

105

40 - 80

240

2

319

120

40 - 80

270

2

324

135

40 - 80

300

2

339

150

40 - 80

Độ dài cm

Số khúc

Trọng lượng(gram)

Độ dài khi rút ngắn (cm)

Độ chịu chì(gram)

180

2

289

90

40 - 80

210

2

304

105

40 - 80

240

2

319

120

40 - 80

270

2

324

135

40 - 80

300

2

339

150

40 - 80