Cần Câu Máy Hai Khúc Accuz Impreza 2802 - 2m4 Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: APZ2802
Lượt xem: 3583
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Hai Khúc Accuz Impreza 2802 - 2m4 Cần Câu Chính Hãng

Code

Độ dài

(cm)

Số khúc

Trọng lượng

(gram)

Độ dài khi

rút ngắn (cm)

Độ chịu chì (gram)

   210  2  226  110  30 - 60

 

240

2

269

125

40 - 80

 

270

2

332

142

50 - 100

 

300

2

369

155

50 - 100

Code

Độ dài

(cm)

Số khúc

Trọng lượng

(gram)

Độ dài khi

rút ngắn (cm)

Độ chịu chì (gram)

   210  2  226  110  30 - 60

 

240

2

269

125

40 - 80

 

270

2

332

142

50 - 100

 

300

2

369

155

50 - 100