Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino American Stik 2m7 - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: AA2702
Lượt xem: 196
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino American Stik 2m7 - Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 2m7

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 50 - 100 Gram.

Tải cần: 20 - 40lbs ~ 9 -18kg

Pad máy: Hãng

Khoen thường.

Trọng lượng cần: 480g

Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 2m7

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 50 - 100 Gram.

Tải cần: 20 - 40lbs ~ 9 -18kg

Pad máy: Hãng

Khoen thường.

Trọng lượng cần: 480g

Xuất xứ: Trung Quốc.