Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Gorilla 3M - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: GO300
Lượt xem: 68
Màu sắc/ Option
3m
Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Gorilla 3M - Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 3m

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 50 - 100 Gram.

Tải cần: 20 - 40lbs ~ 9 -18kg

Pad máy: Hãng

Khoen thường.

Trọng lượng cần: 550g

Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 3m

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 50 - 100 Gram.

Tải cần: 20 - 40lbs ~ 9 -18kg

Pad máy: Hãng

Khoen thường.

Trọng lượng cần: 550g

Xuất xứ: Trung Quốc.