Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Kamakumo 2m1 - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: KWS702MH
Lượt xem: 178
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Kamakumo 2m1 - Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 2m1

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 1 - 3oz ~25 - 75 Gram

Chịu lực: 15 - 30lb ~ 7-14 kg

Pad máy: Fuji.

Khoen thường.

Trọng lượng cần: 140gram

Độ cứng : MH

Xuất xứ: Trung Quốc.

Dành cho câu lure

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

 

Chiều dài: 2m1

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 1 - 3oz ~25 - 75 Gram

Chịu lực: 15 - 30lb ~ 7-14 kg

Pad máy: Fuji.

Khoen thường.

Trọng lượng cần: 140gram

Độ cứng : MH

Xuất xứ: Trung Quốc.

Dành cho câu lure