Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Munting 2m4 - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: N802SPM
Lượt xem: 124
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Munting 2m4 - Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 2m1

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 10 - 30 Gram.

Chịu lực: 8 -16lb ~ 3.6 - 7.2kg

Pad máy: Fuji.

Khoen hãng.

Trọng lượng cần: 125gram

Xuất xứ: Trung Quốc.

Sản phẩm không bao gồm máy câu cá.

Chiều dài: 2m1

Chất liệu: Carbon.

Số khúc: 2.

Thương hiệu: Ashino.

Chịu mồi: 10 - 30 Gram.

Chịu lực: 8 -16lb ~ 3.6 - 7.2kg

Pad máy: Fuji.

Khoen hãng.

Trọng lượng cần: 125gram

Xuất xứ: Trung Quốc.