Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Shadowrap 2m7 câu bạo lực

Mã sản phẩm: SD902
Lượt xem: 239
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Shadowrap 2m7 câu bạo lực

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài cần: 2m7.

Chịu lực cần: 20 - 40lb ~ 9-18kg

Chịu chì: 50 - 100 gram.

Khoen Hãng

Pad máy: hãng.

Số khoen: 6+1.

Action: Medium heavy.

Trọng lượng cần: 380gram

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài cần: 2m7.

Chịu lực cần: 20 - 40lb ~ 9-18kg

Chịu chì: 50 - 100 gram.

Khoen Hãng

Pad máy: hãng.

Số khoen: 6+1.

Action: Medium heavy.

Trọng lượng cần: 380gram