Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Shadowrap 3m câu bạo lực

Mã sản phẩm: SD1002
Lượt xem: 292
Màu sắc/ Option
3m
Cần Câu Máy Hai Khúc Ashino Shadowrap 3m câu bạo lực

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài cần: 3m.

Chịu lực cần: 20 - 40lb ~ 9-18kg

Chịu chì: 50 - 100 gram.

Khoen Hãng

Pad máy: hãng.

Số khoen: 7+1.

Action: Medium heavy.

Trọng lượng cần: 420gram

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài cần: 3m

Chịu lực cần: 20 - 40lb ~ 9-18kg

Chịu chì: 50 - 100 gram.

Khoen Hãng

Pad máy: hãng.

Số khoen: 7+1.

Action: Medium heavy.

Trọng lượng cần: 420gram