Cần Câu Máy Hai Khúc Berkley Bass Patrol 2m7 - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: BPS902MH
Lượt xem: 4052
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Máy Hai Khúc Berkley Bass Patrol 2m7 - Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Berkley

Xuất xứ: Trung Quốc.

Loại cần câu: Cần bọng, máy đứng.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài cần: 2m7

Khoen: Fuji.

Pad máy: Fuji.

Chịu lực: 12 - 25 lb ; 6.3 - 11.3 kg.

Chịu mồi: 1/2 - 2 Oz; 14 - 56 gram.

Action: Medium Heavy.

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Berkley

Xuất xứ: Trung Quốc.

Loại cần câu: Cần bọng, máy đứng.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài cần: 2m7

Khoen: Fuji.

Pad máy: Fuji.

Chịu lực: 12 - 25 lb ; 6.3 - 11.3 kg.

Chịu mồi: 1/2 - 2 Oz; 14 - 56 gram.

Action: Medium Heavy.