Cần Câu Máy Hai Khúc Fenwick Techna AV X 702 2m1 Chính Hãng

Mã sản phẩm: TAVS702MH
Lượt xem: 3828
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Hai Khúc Fenwick Techna AV X 702 2m1 Chính Hãng

Thương hiệu: Fenwick Đức

Xuất xứ: Trung Quốc.

Loại cần: 2 khúc

Cần Câu Máy Hai Khúc Fenwick Techna AV X 702 2m1 Chính Hãng

Chiều dài: 2m1

Cần Câu Máy Hai Khúc Fenwick Techna AV X 702 2m1 Chính Hãng

Trọng lượng Lure: 1/2 - 2 oz; 14 - 57 gram.

Trọng lượng cá: 12 - 30 lb; 5. - 13.6 kg

Khoen: Alconite

Thương hiệu: Fenwick Đức

Xuất xứ: Trung Quốc.

Loại cần: 2 khúc

Chiều dài: 2m1

Trọng lượng Lure: 1/2 - 2 oz; 14 - 57 gram.

Trọng lượng cá: 12 - 30 lb; 5. - 13.6 kg

Khoen: Alconite