Cần Câu Máy Hai Khúc TM Focus 3002 - 3m Chuyên Nghiệp Chính Hãng

Mã/SKU: TMFC3002
Lượt xem: 5870
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Hai Khúc TM Focus 3002 - 3m Chuyên Nghiệp Chính Hãng

Độ dài cm

Số khúc

Trọng lượng(gram)

Độ dài khi rút ngắn (cm)

Độ chịu chì(gram)

270

2

300

135

90 - 120

300

2

337

150

90 - 120

 

Độ dài cm

Số khúc

Trọng lượng(gram)

Độ dài khi rút ngắn (cm)

Độ chịu chì(gram)

270

2

300

135

90 - 120

300

2

337

150

90 - 120