Cần Câu Máy Hai Khúc TM Kill Dragon 1002 - 3m Chuyên Nghiệp Chính Hãng

Mã sản phẩm: TMKD1002
Lượt xem: 5947
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Hai Khúc TM Kill Dragon 1002 - 3m Chuyên Nghiệp Chính Hãng

Độ dài cm

Số khúc

Trọng lượng(gram)

Độ dài khi rút ngắn (cm)

Độ chịu chì(gram)

270

2

370

135

90 - 120

300

2

409

150

90 - 120

 

Độ dài cm

Số khúc

Trọng lượng(gram)

Độ dài khi rút ngắn (cm)

Độ chịu chì(gram)

270

2

370

135

90 - 120

300

2

409

150

90 - 120