Cần Câu Máy Ngang Berkley Lightning Roo 2m1 - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: BCLR702MH
Lượt xem: 721
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy Ngang Berkley Lightning Roo 2m1 - Cần Câu Chính Hãng

Chiều dài: 2m1.

Thương hiệu: Berkley USA.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Chịu chì: 10 - 25 gram. 1/2 - 1 oz.

Chịu lực: 10 - 20 lb, 5 - 9 kg.

Medium heavy action

Chiều dài: 2m1.

Thương hiệu: Berkley USA.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Chịu chì: 10 - 25 gram. 1/2 - 1 oz.

Chịu lực: 10 - 20 lb, 5 - 9 kg.

Medium heavy action