Cần Câu Máy Ngang Bốn Khúc Noeby Leisure K4 C704 2m13 - NBBC704 - Chính Hãng

Mã sản phẩm: NBBC704
Lượt xem: 2847
Màu sắc/ Option
Onesize
Cần Câu Máy Ngang Bốn Khúc Noeby Leisure K4 C704 2m13 - NBBC704 - Chính Hãng

Chiều dài: cần 2m13.

Số khúc: 4.

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 8 - 20 lb;  4 - 9 kg.

Chịu chì: 7 - 28 gram.

Cân nặng: 160g

Chiều dài thu gọn: 55cm

Medium Heavy.

Chiều dài: cần 2m13.

Số khúc: 4.

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 8 - 20 lb;  4 - 9 kg.

Chịu chì: 7 - 28 gram.

Cân nặng: 160g

Chiều dài thu gọn: 55cm

Medium Heavy.