Cần Câu Máy Ngang Hai Khúc Pioneer Lure Pro 702 Màu Xanh- 2m1

Mã sản phẩm: PLPBC702
Lượt xem: 6610
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Ngang Hai Khúc Pioneer Lure Pro 702 Màu Xanh- 2m1

Chiều dài: 2m1

Số khúc: 2.

Cần Câu Máy Hai Khúc Pioneer Lure Pro 702 Màu Vàng- 2m1

Chịu lực: 12 lb - 30 lb, 5.4 - 13.6 kg.

Chịu chì: 14 - 35 gram.

Cần Câu Máy Ngang Hai Khúc Pioneer Lure Pro 702 Màu Xanh- 2m1

Heavy action.

Pad máy: Fuji

Chiều dài: 2m1

Số khúc: 2.

Chịu lực: 12 lb - 30 lb, 5.4 - 13.6 kg.

Chịu chì: 14 - 35 gram.

Heavy action.

Pad máy: Fuji