Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure Bass 2m4 - NBBC802M- Chính Hãng

Mã sản phẩm: NBBF802M
Lượt xem: 799
Màu sắc/ Option
2M4
Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure Bass 2m4 - NBBC802M- Chính Hãng

Chiều dài: cần 2m4.

Số khúc: 2.

Cần câu máy đứng.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 5 - 15 lb;  2.2 - 5.4 kg.

Chịu chì: 7- 28 gram.

Trọng lượng cần: 190 gram.

Medium Heavy.

TẶNG BỊCH LƯỠI CÂU ĐƠN HÀN QUỐC

Chiều dài: cần 2m4.

Số khúc: 2.

Cần câu máy đứng.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 5 - 15 lb;  2.2 - 5.4 kg.

Chịu chì: 7- 28 gram.

Trọng lượng cần: 190 gram.

Medium Heavy.