Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K2 2M4 Hai Đọt M - MH chính hãng

Mã sản phẩm: NBFC802M-MH
Lượt xem: 634
Màu sắc/ Option
2m4
Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K2 2M4 Hai Đọt M - MH chính hãng

Chiều dài: cần 2m4.

Số khúc: 2.

Hai đọt : M- MH

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 25 lb;  5 - 11 kg.

Chịu chì: 7 - 35 gram.

Trọng lượng cần: 150 gram.

Khoen  thường

Pad máy: Pad hãng

ĐƯỢC TẶNG KÈM 1 BỊCH LƯỠI CÂU ĐƠN HÀN QUỐC

Chiều dài: cần 2m4.

Số khúc: 2.

Hai đọt : M- MH

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 25 lb;  5 - 11 kg.

Chịu chì: 7 - 35 gram.

Trọng lượng cần: 150 gram.

Khoen  thường

Pad máy: Pad hãng