Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K6 2m1 NBBCF702M - Chính hãng

Mã sản phẩm: NBBCF702M
Lượt xem: 939
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K6 2m1 NBBCF702M - Chính hãng

Chiều dài: cần 2m1.

Số khúc: 2.

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 20 lb;  5 - 9 kg.

Chịu chì: 7 - 28 gram.

Trọng lượng cần: 130 gram.

Medium .

Chiều dài: cần 2m1.

Số khúc: 2.

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 20 lb;  5 - 9 kg.

Chịu chì: 7 - 28 gram.

Trọng lượng cần: 130 gram.

Medium .