Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K6 2m1 NBBCF702MH - Chính hãng

Mã sản phẩm: NBBCF702MH
Lượt xem: 604
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy Ngang Noeby Leisure K6 2m1 NBBCF702MH - Chính hãng

Chiều dài: cần 2m1.

Số khúc: 2.

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 25 lb;  5 - 1 kg.

Chịu chì: 10 - 40 gram.

Trọng lượng cần: 130 gram.

Medium Heavy.

TẶNG 1 BỊCH LƯỠI CÂU ĐƠN HÀN QUỐC

Chiều dài: cần 2m1.

Số khúc: 2.

Cần câu máy ngang.

Chất liệu cần: Carbon 98%.

Chịu lực cần: 10 - 25 lb;  5 - 1 kg.

Chịu chì: 10 - 40 gram.

Trọng lượng cần: 130 gram.

Medium Heavy.