Cần Câu Máy Ngang Special 2m1

Mã sản phẩm: SM2M1
Lượt xem: 173
Màu sắc/ Option
One size
Cần Câu Máy Ngang Special 2m1

Chiều dài: 2m1

Số khúc: 2.

Chịu lực: 5 lb - 14 lb, 2.3 - 6.3 kg.

Chịu chì: 5 - 8 gram.

Heavy action.

Pad máy: Thường

Trượng lượng cần: 150gram

Chiều dài: 2m1

Số khúc: 2.

Chịu lực: 5 lb - 14 lb, 2.3 - 6.3 kg.

Chịu chì: 5 - 8 gram.

Heavy action.

Pad máy: Thường