Cần Câu Máy ngang Hai Khúc Daiwa Emblem Max lure 2m1- Cần Câu Cá Loại Tốt

Mã sản phẩm: EMX702MHS-N
Lượt xem: 2132
Màu sắc/ Option
2m1
Cần Câu Máy ngang Hai Khúc Daiwa Emblem Max lure 2m1- Cần Câu Cá Loại Tốt

Chiều dài: 2m1

Xuất xứ: Việt Nam

Số khúc: 2.

Chịu chì: 50 gram

Chịu tải: 12-25lb~~ 6kg-11kg

Chiều dài: 2m1

Xuất xứ: Việt Nam

Số khúc: 2.

Chịu chì: 50 gram

Chịu tải: 12-25lb~~ 6kg-11kg