Cần Câu Rút Câu Sông Hồ Pioneer Starfish 3m Màu Bạc - PSF3007

Mã sản phẩm: PSFB3007
Lượt xem: 661
Màu sắc/ Option
3m
Cần Câu Rút Câu Sông Hồ Pioneer Starfish 3m Màu Bạc - PSF3007

Thương hiệu cần: Pioneer tackel.

Chiều dài cần: 3m.

Chất liệu cần: Sợi Thủy Tinh.

Xuất xứ cần: Trung Quốc.

Số khúc: 7.

Chịu cá: 3.6 - 7.7 kg.

Chịu chì: 85 - 150 gram.

Thương hiệu cần: Pioneer tackel.

Chiều dài cần: 3m.

Chất liệu cần: Sợi Thủy Tinh.

Xuất xứ cần: Trung Quốc.

Số khúc: 7.

Chịu cá: 3.6 - 7.7 kg.

Chịu chì: 85 - 150 gram.