Cần Câu Rút DAIWA PRIME SURF T30 - 450 chính hãng

Mã sản phẩm: DPST450
Lượt xem: 2170
Màu sắc/ Option
4m5
Cần Câu Rút DAIWA PRIME SURF T30 - 450 chính hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu:Daiwa

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp 92%

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

Chiều dài cần: 4m5.

Chiều dài thu gọn: 1m2

Chịu chì: 92-140 gram.

Độ cứng : 30

Trọng lượng cần: 475 gram.

 Đường kính ngọn: ~2.5 mm.

Đường kính gốc: 24.7mm

Khoen: Fuji

Pad: Fuji

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu:Daiwa

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp 92%

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

Chiều dài cần: 4m5.

Chiều dài thu gọn: 1m2

Chịu chì: 92-140 gram.

Độ cứng : 30

Trọng lượng cần: 475 gram.

 Đường kính ngọn: ~2.5 mm.

Đường kính gốc: 24.7mm

Khoen: Fuji

Pad: Fuji