Cần Câu Rút Máy Đứng Jingjie 2705 - 2m7 Cần Câu Phổ Thông

Mã sản phẩm: RLJ2705
Tồn kho: Tạm hết hàng
Lượt xem: 1286
Màu sắc/ Option
Onesize
Cần Câu Rút Máy Đứng Jingjie 2705 - 2m7 Cần Câu Phổ Thông

Chất liệu: Sợi Thủy Tinh.

Chiều dài cần: 2m7.

Đường kính ngọn: 1.9mm.

Trọng lượng cần: 220 gram.

Chịu lực cần: 6kg.

Chịu chì: 50 gram.

Cần Câu Rút Máy Đứng Jiangjie 2705 - 2m7 Cần Câu Phổ Thông

Cần Câu Rút Máy Đứng Jiangjie 2705 - 2m7 Cần Câu Phổ Thông

Chất liệu: Sợi Thủy Tinh.

Chiều dài cần: 2m7.

Đường kính ngọn: 1.9mm.

Trọng lượng cần: 220 gram.

Chịu lực cần: 6kg.

Chịu chì: 50 gram.