Cần Câu Rút Máy Đứng Jingjie 3606 - 3m6 Cần Câu Phổ Thông

Mã sản phẩm: RLJ3606
Lượt xem: 1238
Màu sắc/ Option
3m6
Cần Câu Rút Máy Đứng Jingjie 3606 - 3m6 Cần Câu Phổ Thông

Chất liệu: Sợi Thủy Tinh.

Chiều dài cần: 3m6.

Đường kính ngọn: 1.9mm.

Trọng lượng cần: 296 gram.

Chịu lực cần: 6kg.

Chịu chì: 50 gram.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Cần Câu Rút Máy Đứng Jiangjie 2705 - 2m7 Cần Câu Phổ Thông

Cần Câu Rút Máy Đứng Jiangjie 2705 - 2m7 Cần Câu Phổ Thông

Chất liệu: Sợi Thủy Tinh.

Chiều dài cần: 3m6.

Đường kính ngọn: 1.9mm.

Trọng lượng cần: 296 gram.

Chịu lực cần: 6kg.

Chịu chì: 50 gram.

Xuất xứ: Trung Quốc.