Cần Câu Rút Pioneer Fiesta Tournament Heavy 2704 - 2m7 Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: PFTH2704
Lượt xem: 2228
Màu sắc/ Option
2m7
Cần Câu Rút Pioneer Fiesta Tournament Heavy 2704 - 2m7 Cần Câu Chính Hãng

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Pioneer Tackle (Singapore).

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp.

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

Chiều dài cần: 2m7.

Chịu chì: 80 - 150 gram.

Chịu lực: 6.8 -13.6 kg.

Action: Heavy.

Trọng lượng cần: 280 gram.

 Đường kính ngọn: ~3mm.

Sản phẩm không bao gồm máy câu.

Thương hiệu: Pioneer Tackle (Singapore).

Sản xuất tại: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon tổng hợp.

Cần rút, máy đứng, cần bọng.

Chiều dài cần: 2m7.

Chịu chì: 80 - 150 gram.

Chịu lực: 6.8 -13.6 kg.

Action: Heavy.

Trọng lượng cần: 280 gram.

 Đường kính ngọn: ~3mm.