Cần Câu Tay Cao Cấp Carbon TM Whuzhui 6m3 - 5H - Chính Hãng

Mã sản phẩm: TMW630
Lượt xem: 3749
Màu sắc/ Option
6m3
Cần Câu Tay Cao Cấp Carbon TM Whuzhui 6m3 - 5H - Chính Hãng

Độ dài

(cm)

Số khúc

Trọng lượng

(gram)

Độ dài khi

rút ngắn (cm)

Đường kính

(Ngọn – Gốc)

(mm)

450

5

233

112

1.8 – 23

540

6

315

112

1.8 – 23

630

7

404

112

1.9 – 24

Độ dài

(cm)

Số khúc

Trọng lượng

(gram)

Độ dài khi

rút ngắn (cm)

Đường kính

(Ngọn – Gốc)

(mm)

450

5

233

112

1.8 – 23

540

6

315

112

1.8 – 23

630

7

404

112

1.9 – 24