Cánh cho Máy Bay Cánh Bằng Điều Khiển Từ Xa Airbus A380 XK A120 A130 A150

Mã sản phẩm: WING
Lượt xem: 71
Màu sắc/ Option
One size
Cánh cho Máy Bay Cánh Bằng Điều Khiển Từ Xa Airbus A380 XK A120 A130 A150

Bộ SP gồm 4 cánh: dài 5.5cm, lỗ trục 1mm

Bộ SP gồm 4 cánh: dài 5.5cm, lỗ trục 1mm