Cầu Câu Máy Đứng Hai Khúc Ryobi Carnelian 2m7

Mã sản phẩm: RC2M7
Lượt xem: 218
Màu sắc/ Option
2m7
Cầu Câu Máy Đứng Hai Khúc Ryobi Carnelian 2m7

 

Thương hiệu: Ryobi

Cần câu máy đứng 2 khúc

Chất liệu: Carbon xoắn.

Chiều dài: 2m7

Tải chì: 300 - 450 Gram

Tải cần: 25 - 40 LB ~ 11- 18kg

Trọng lượng: 370Gram

Khoe chống rối

Khoen thường

Pad máy hãng

 

 

Thương hiệu: Ryobi

Cần câu máy đứng 2 khúc

Chất liệu: Carbon xoắn.

Chiều dài: 2m7

Tải chì: 300 - 450 Gram

Tải cần: 25 - 40 LB ~ 11- 18kg

Trọng lượng: 370Gram

Khoe chống rối

Khoen thường

Pad máy hãng