Cầu Câu Máy Đứng Hai Khúc Ryobi Carnelian 3m

Mã sản phẩm: RC3M
Lượt xem: 259
Màu sắc/ Option
3M
Cầu Câu Máy Đứng Hai Khúc Ryobi Carnelian 3m

 

Thương hiệu: Ryobi

Cần câu máy đứng 2 khúc

Chất liệu: Carbon xoắn.

Chiều dài: 3m

Tải chì: 300 - 450 Gram

Tải cần: 25 - 40 LB ~ 11- 18kg

Trọng lượng: 400Gram

Khoe chống rối

Khoen thường

Pad máy hãng

 

 

Thương hiệu: Ryobi

Cần câu máy đứng 2 khúc

Chất liệu: Carbon xoắn.

Chiều dài: 3m

Tải chì: 300 - 450 Gram

Tải cần: 25 - 40 LB ~ 11- 18kg

Trọng lượng: 400Gram

Khoe chống rối

Khoen thường

Pad máy hãng