Cầu Câu Máy Hai Khúc Abu Garcia Salty Stage Seabass 3m - Cần Câu Chính Hãng

Mã sản phẩm: SSS1002MH
Lượt xem: 6760
Màu sắc/ Option
3m
Cầu Câu Máy Hai Khúc Abu Garcia Salty Stage Seabass 3m - Cần Câu Chính Hãng

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài: 3m.

Hàng chính hãng Abu Garcia.

Khoen: Fuji.

Pad máy: Hãng.

Chịu lực: 10 - 20 lb ~ 4.5 - 9.1 kg.

Chịu mồi: 3/4 - 1 1/2 oz  ~ 21 - 45 gram.

Xuất xứ: Trung Quốc.

Chất liệu: Carbon.

Chiều dài: 3m.

Hàng chính hãng Abu Garcia.

Khoen: Fuji.

Pad máy: Hãng.

Chịu lực: 10 - 20 lb ~ 4.5 - 9.1 kg.

Chịu mồi: 3/4 - 1 1/2 oz  ~ 21 - 45 gram.

Xuất xứ: Trung Quốc.